1. Aplicació dels fonaments de l'educació en el lleure infantil i juvenil.
2. Aplicació de processos educatius i socialitzadors en la infància i la joventut.
3. Elaboració de projectes en les activitats d'intervenció en el temps de lleure infantil i juvenil.
4. Elaboració de la proposta d'activitats de temps de lleure infantil i juvenil.
5. Métodes d'avaluació d'activitats de temps de lleure.
6. Estratègies i mètodes d'educació per a la salut