1. Aplicació del desenvolupament psicosocial infantil i juvenil a les propostes d'activitats de temps lliure.
2. Tècniques d'intervenció educativa en funció de la diversitat individual i grupal.
3. Tècniques grupals en el desenvolupament d'activitats de temps lliure infantil i juvenil.