1. Valoració dels centres d'interès o eixos d'animació en l'aplicació de les tècniques i recursos d'animació
2. Tècniques d'animació, expressió i creativitat
3. Tècniques pedagògiques del joc  
4. Tècniques d'educació ambiental.
5. Avaluació i prevenció de riscos en activitats mediambientals: seguretat i salubritat.