Certificat de professionalitat Interpretació i educació ambiental. 

Orientació i itineraris. 

Conceptes i definicions bàsics. 

Programes i conceptes de l'Educació i Interpretació ambiental.

Conceptes i minimització del impacte ambiental